Skip to main content

STEUN ONS

Steun ons - Hospice Arco Cavent - Curaçao

Steun ons

Het hospice is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Van de bewoners wordt een eigen bijdrage gevraagd als tegemoetkoming voor de verblijfskosten in het hospice. Dit is echter niet voldoende om de exploitatie te dekken.

Wilt u het hospice steunen dan kunt u Vriend worden door middel van een jaarlijkse/maandelijkse bijdrage, maar u kunt ook een eenmalige gift doen.

We cannot change the outcome, but we can affect the journey.

– Ann Richardson –

Wij kunnen alle donaties goed gebruiken. Lees hieronder de mogelijkheden om ons te steunen!

Naast een eenmalige donatie kunt u er ook voor kiezen het hospice structureel te steunen. Op deze manier kunnen wij de binnenkomende gelden goed inschatten en een langere termijnplanning maken voor het hospice.

Wilt u meer informatie over structureel steunen en hoe we de donaties gebruiken, neem contact met ons op!

Bijzondere gelegenheden

Meer informatie over donaties t.g.v. bijzondere gelegenheden (zoals een huwelijk, verjaardag, jubileum) of andere mogelijkheden voor een gift aan het hospice via een overeenkomst kunt u inwinnen bij de directeur van het hospice via info@arcocavent.com.

Bankgegevens Curaçao
 • RBC 8000 000 1041 98105
 • MCB 27785506
 • Tav Hospice Arco Cavent
  Majoorsweg 25
  Willemstad, Curaçao
Bankgegevens Nederland
 • NL63 INGB 0007360798
 • Tav Stichting vrienden in Nederland van Hospice Arco Cavent
  van der Kamplaan 30
  2625 KM, Delft

Heeft u vragen over het steunen van onze stichting?