Skip to main content

ONZE ZORG

Onze zorg

Als genezen niet meer mogelijk is, en het levenseinde is in zicht, dan is het belangrijk voor de zieke en zijn naasten om het leven zo goed mogelijk af te ronden. Met zo min mogelijk lichamelijke klachten, zoals pijn of benauwdheid. Met persoonlijke aandacht voor zorgen en verdriet. En ook met oog voor de vragen die opkomen door het naderende afscheid. Om hiervoor te kunnen zorgen, is er in het hospice 24-uur per dag personeel aanwezig. Wij werken met een vast team, verpleegkundigen, verzorgenden, en deskundige vrijwilligers.

Onze zorg - Hospice Arco Cavent - Curaçao

Soms is loslaten veel krachtiger dan vasthouden

Bij de palliatieve zorg die wij bieden, staan de wensen van de bewoner centraal. Alle aandacht en zorg is erop gericht om de bewoner en zijn of haar dierbaren een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de bewoner lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee bewoners tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de bewoner en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel.

‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners. Zorg wordt zoveel als mogelijk op die wensen afgestemd. Als bewoners en familie dat willen, kunnen naasten uiteraard ook bij de zorgverlening worden betrokken. Indien nodig, kan het hospice andere behandelaars inschakelen, zoals een fysiotherapeut of een psycholoog.

De zorgverdeling in grote lijnen:

 • de eigen huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg
  (verlichting van symptomen bij voorbeeld)
 • verpleegkundigen en verzorgenden zijn verantwoordelijk voor de verzorging en verpleging
  (wondverzorging of preventie van doorligplekken bij voorbeeld)
 • verrichten vrijwilligers ondersteunende verzorging
  (assistentie van verpleegkundigen of verzorgen van maaltijden bij voorbeeld)

Hospice Arco Cavent is een “bijna-thuis-huis” waar ruimte is voor zes bewoners. Iedereen is welkom in het hospice, ongeacht levensovertuiging, inkomen of achtergrond. Ieder leven is uniek en dient tot aan het einde met respect behandeld te worden. Wij bieden een huiselijke omgeving, waar alle tijd en ruimte is om samen met uw dierbaren te zijn. De zorg wordt afgestemd op uw persoonlijke behoeften, wensen en mogelijkheden. ‘Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen toevoegen aan het leven’ is in dit verband een veel gehoorde uitspraak, die aansluit bij de intentie van de zorgverleners van het hospice.

In de gemeenschappelijke ruimtes zoals de porch met prachtig uitzicht, de mooie tuin of uiteraard in uw eigen kamer is er altijd de gelegenheid om bezoek te ontvangen. Familieleden en vrienden kunnen komen en gaan wanneer zij en de bewoner dat zelf willen, vaste bezoektijden zijn er namelijk niet. Voor bezoek is het mogelijk om te blijven logeren. Alles is erop gericht om zoveel mogelijk de eigen levenssfeer te behouden.

Voordat een bewoner wordt opgenomen zal er een akkoord van de verzekeringsmaatschappij moeten zijn. Deze wordt door het ziekenhuis of de huisarts aangevraagd.

Als toekomstige bewoners en hun naasten eerst willen weten hoe het hospice eruit ziet, kunnen zij uiteraard rechtstreeks contact opnemen met het hospice. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een vrijblijvend bezoek. Een bewoner kan, als er plaats is, binnen 24 uur opgenomen worden in het hospice.

Een opname in het hospice kan via diverse wegen worden gerealiseerd:

 • Bewoners worden aangemeld door het ziekenhuis en komen dan rechtstreeks naar het hospice.
 • De aanvraag wordt gedaan via de thuiszorgorganisatie, het Prinses Wilhelmina Fonds of de huisarts
 • Familie en/of toekomstige bewoner komt zelf bij het hospice melden